Controlor tezaur

Banca Naţională a României
Cu normă întreagă Zi plină
Cluj-Napoca

Sucursala regională Cluj
Serviciul casierie


Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 23 februarie 2024Informații generale


Durata contractului: nedeterminată


Localitatea unde se desfășoară activitatea: Cluj-Napoca


Responsabilitățile postului: • este deținător de chei de la ușa de tezaur sau a încăperilor tip tezaur/case de fier în care se păstrează numerar și alte valori și asigură păstrarea cheilor în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;

 • are atribuții de cogestionar și răspunde solidar cu casierul de tezaur, de gestionarea corectă și integritatea tuturor valorilor încredințate;

 • participă la activitățile cu numerar și alte valori desfășurate în cadrul Serviciului casierie, cu respectarea tuturor reglementărilor în domeniu;

 • colaborează cu casierul de la ghișeul special la evaluarea însemnelor deteriorate pe care acesta nu le poate evalua singur;

 • are atribuții de supervizor în aplicațiile informatice de gestionare a numerarului și a altor valori ce se găsesc depozitate în tezaurele sucursalei;

 • întocmește note, rapoarte, analize, sinteze referitoare la activitatea de casierie a sucursalei regionale;

 • rezolvă corespondența cu persoanele fizice, juridice referitoare la însemne monetare sau alte operațiuni cu numerar;

 • participă la elaborarea procedurilor interne care reglementează activitatea cu numerar în cadrul sucursalei regionale.


Studii, experiență profesională și competențe:


Condiții obligatorii: • studii universitare de licență în domeniul științelor economice;

 • experiență profesională de minimum 1 an în domeniul activităților bancare;

 • cunoștințe IT – operare suita de programe MS Office (cel puțin Word, Excel, Outlook);

 • cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.


Constituie avantaj: • experiență profesională în domeniul operațiunilor cu numerar în sistemul bancar.


Competenţe comportamentale: • orientare către performanţă;

 • comunicare eficientă;

 • cooperare;

 • integritate organizaţională;

 • orientare către client.Pachetul de beneficii
Financiar


Componentă variabilă din care pot face parte: • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii

 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)

 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)

 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)

 • abonament de servicii medicale
Timp liber • 25 de zile de concediu de odihnă

 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României

 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale

 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare


Dezvoltare • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate

 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)

 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității

 • acces la Biblioteca BNR
Condiții de lucru • program de lucru flexibil

Modalitatea de aplicare


Până cel târziu în data de 23 februarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente: • Formularul de aplicare
 • Curriculum Vitae - model european
 • Copia actului de identitate.


Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.


Atenție ! • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.

 • Documentele transmise nu vor fi parolate.

 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.


Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.


Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.


Etape de selecțieTestare scrisă


La sediul BNR


Interviu cu structura de specialitate


La sediul BNR


Testare psihometrică


Online


Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul


Online (MS Teams)Proba scrisă este evaluată cu notă până la 10, nota minimă de promovare fiind 7.
Interviurile și testarea practică sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.


Testarea scrisă va avea loc în data de 14 martie 2024. Detalii referitoare la locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii testării scrise poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.

TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.

Cum se aplică

Pentru a aplica pentru acest loc de muncă, trebuie să autorizați pe site-ul nostru. Dacă nu aveți încă un cont, vă rugăm să înregistrați-vă.

Postează un CV

Locuri de muncă similare

SkillValue
Cu normă întreagă Zi plină
Client description Grand Luxury Hotels is a fast-growing French company created in 2007, specializing in the organization of exceptional stays in high-end hotels. As privileged partner of the largest international hotel groups (such as Four Seasons, Mandarin Oriental, Ritz Carlton,...
Cluj-Napoca
SmartSpot Services SRL
Cu normă întreagă Zi plină
Job description We are a team of technical engineers to work on exciting projects around the world. You will support our customer’s current success and growth with new customers. As a technical expert, you are going to work remotely from...
Cluj-Napoca
Emerson
Cu normă întreagă Zi plină
If you are a professional looking for an opportunity to grow, Emerson has an appealing role for you! The Oracle Business Analyst will be responsible for carrying out production support for the global Oracle ERP Instance for Emerson. We look...
Cluj-Napoca